Uchwała zarządu nr 13/3/IV/2010
w sprawie
zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2010 zadania pn. „Naprawa świetlika nad lokalem użytkowym w budynku wystawowym w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu” oraz zawarcia umowy dotacji

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [48,0kB]