Uchwała zarządu nr 109/168/V/2017
w sprawie
lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) w związku z § 9 pkt 4 Uchwały Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.

Pełna treść dokumentu do pobrania [55,0kB]