Uchwała zarządu nr 238/135/III/2008
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację Poradni Hepatologicznej, Poradni Pediatrycznej, Poradni Rehabilitac

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 36 a i art.it. z art.karach Śląskichego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. eckiemu i gminie Kochanowiceustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89)

Pełna treść dokumentu do pobrania [49,0kB]