Uchwała zarządu nr 2460/205/III/2008
w sprawie
odwołania pełnomocnictw p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Pani Mieczysławie Bucior i udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 51 ust. 1 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego zmienionego Uchwałą Nr II/18/3/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 53,0kB]