Uchwała zarządu nr 1031/256/V/2018
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U 2017, poz.2096 z późn.zm.), w związku z art. 11 ust.2, art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn.zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23.03.1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Pełna treść dokumentu do pobrania [34,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1031/256/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.05.2018 r.