Uchwała zarządu nr 2398/77/IV/2011
w sprawie
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz kluczowego biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1590) w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 1,0kB]