Uchwała zarządu nr 277/237/III/2009
w sprawie
zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w zakresie zadania remontowego finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm. ).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 17,0kB]