Uchwała zarządu nr 473/246/III/2009
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1590 z póżn. zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 44,0kB]