Uchwała zarządu nr 893/139/IV/2012
w sprawie
zawarcia Porozumienia z Gminą Konopiska

na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 z późn. zmianami), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich

Pełna treść dokumentu do pobrania [63,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 893/139/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3.04.2012