Uchwała zarządu nr 708/255/III/2009
w sprawie
zmiany uchwały nr 382/242/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 lutego 2009 r. dotyczącej wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjne

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 157,0kB]