Postanowienie nr 1718
w sprawie
uzgodnienie wniosku o wydanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „dwa słupy trakcyjne rurowe (tramwajowe) na terenie przy ul. W. Korfantego 134 w Katowicach”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 51, ust 1, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [10,0kB]