Postanowienie nr 1235
w sprawie
Podjęcie z urzędu zawieszonego Postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego Nr 739/OS/2005 z dnia 10 maja 2005 r. postępowania z wniosku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Katowicach Szopienicach, dotyczącego odroczenia te

na podstawie
Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [5,0kB]