Uchwała zarządu nr 732/256/III/2009
w sprawie
dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Modernizacja budynku kina w Buczkowicach”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego numer PRSPd-04.01.00-22/08, w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.1

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 41,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały 732/256/III/2009