Uchwała zarządu nr 2349/288/IV/2013
w sprawie
lokaty wolnych środków budżetowych w 2013 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z § 9 pkt 4 Uchwały Nr IV/29/4/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2013 rok.

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]