Uchwała zarządu nr 1456/266/IV/2013
w sprawie
zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–20

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596); Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.); § 20 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. z późn. zm.

Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1456/166/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.06.2013 roku.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1456/166/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.06.2013 roku.