Uchwała zarządu nr 97/18/III/2007
w sprawie
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz. U. nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.), w związku z art. 681 kodeksu pracy

Pełna treść dokumentu do pobrania [15,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do uchwały nr 97/18/III/2007
Załącznik nr 3 do uchwały nr 97/18/III/2007
Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/18/III/2007