Uchwała zarządu nr 1519/269/IV/2013
w sprawie
zaopiniowania wniosku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” S.C. Anna Kryś, Danuta Kryś, Krzysztof Kryś, ul. Łukasińskiego 42/48, 42-200 Częstochowa o wpis NZOZ Centrum Opieki i Rehabili

na podstawie
art. 14 ust 1 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 596), art. 10d ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 127 z 2011 r., poz. 721 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 230, poz. 1694) Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku.

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]


Załączniki
zał. Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 1619