Uchwała zarządu nr 1125/344/IV/2014
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, w drodze przetargowej, na czas oznaczony 10 lat byłej jadalni kuchenn

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [98,0kB]


Załączniki
Załącznik do UZ 1125- Uchwała Sejmiku