Uchwała zarządu nr 2547/79/IV/2011
w sprawie
Uchwała Nr 2547/79/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.09.2011 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego dokumentu „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w za

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 8; art. 28 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 28,0kB]