Uchwała zarządu nr 1016/65/II/2003
w sprawie
zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii – Centrum w Katowicach.