Uchwała zarządu nr 2775/86/IV/2011
w sprawie
wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej p.n. Wykonanie lewostronnego obwałowania rz. Odry w km 65+500 – 67+000 oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie gm. Cisek, woj. opolskie w zakresie dotyczącym terytorium

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. nr 143 poz. 963).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 4,0kB]