Uchwała zarządu nr 2734/84/IV/2011
w sprawie
umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, umową nr 2825/ZD/2008 z dnia 1.12.2008 r.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz w związku z § 5 Zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych, przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 65,0kB]