Uchwała zarządu nr 2681/318/II/2005
w sprawie
wyrażenia zgody na likwidację składnika mienia ruchomego Województwa Śląskiego będącego we władaniu Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 01.142.1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]