Uchwała zarządu nr 3508/106/IV/2011
w sprawie
zawarcia aneksu nr 3 do Umowy nr 309/KT/2010 z dnia 19 lutego 2010r. z Biurem Konsultingowo-Doradczym Euroekspert dr inż. Jacek Seweryński

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami/ i art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami/

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 64,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Nr 3508/106/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2011 r.