Uchwała zarządu nr 711/135/IV/2012
w sprawie
aneksu nr 1 do umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm./; art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z późn. zm./

Pełna treść dokumentu do pobrania [43,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 711/135/VI/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.03.2012 r.