Uchwała zarządu nr 601/132/IV/2012
w sprawie
zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków dotyczących realizacji typów projektów nr 1-4, które podlegały ocenie merytorycznej, po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – Rozdział 6.11, 6.16 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 stycznia 2011 r. i § 12 ust. 8 w związku z § 14 ust. 4 Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 2011/67/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [21,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 601/132/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 601/132/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego