Postanowienie nr SP.III.7334/60/23/2003
w sprawie
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „Zmiana konstrukcji dachu połączona z rozbudową istniejącego domu mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Ustroniu Nierodzimiu przy ul. Wiejskiej na terenie pgr. nr 323/4”.