Postanowienie nr 5335
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: "rozbudowa pawilonu handlowego branży spożywczej" (parc. nr 30/10) przy ul. Kurpiowskiej 1A w Jastrzębiu Zdroju

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [7,0kB]