Uchwała zarządu nr 1208/148/IV/2012
w sprawie
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok.

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 oraz 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [57,0kB]


Załączniki
załączniki 1 i 2 do Uchwały Zarządu Nr 1208/148/IV/2012 z dnia 8 maja 2012 r.