Uchwała zarządu nr 584/42/III/2007
w sprawie
zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2007 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz zawarcia umowy związanej z przekazaniem ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na ten cel.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [12,0kB]