Uchwała zarządu nr 2485/185/IV/2012
w sprawie
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [175,0kB]