Uchwała zarządu nr 3083/201/IV/2012
w sprawie
zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia umowy dotacji z Instytucją Filmową „Silesia Film” dla zadania pn. „Prace remontowe w budynku Kina Kosmos w Katowicach”

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [27,0kB]