Uchwała zarządu nr 2313/417/II/2006
w sprawie
zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku, z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [55,0kB]