Uchwała zarządu nr 1257/68/III/2007
w sprawie
powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1590 z p.zm.) oraz § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664 z p. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [21,0kB]