Uchwała zarządu nr 3221/205/IV/2012
w sprawie
zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji Łaźni Głównej (budynek nr 14) na budynek z przeznaczeniem na funkcje muzealne” oraz zawarcia umowy dotacji

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 28,0kB]