Uchwała zarządu nr 1593/183/II/2004
w sprawie
zawarcia Aneksu do Umowy Nr 906/IW/2004 z 02.08.2004 r. z Powiatem Tarnogórskim dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczo

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 18,0kB]