Uchwała zarządu nr 1496/78/III/2007
w sprawie
Umorzenia należności za lata 2003-2004 wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

na podstawie
art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U.142 z 2001r., poz.1590 z późn. zm.)w związku z art. 23 i art.31 ust.3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 121 z 2004r., poz.1266 z późn. zm.) oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/23/9/2000 z dnia 4 września 2000r. w sprawie określenia zasad i ustalenia trybu umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]