Uchwała zarządu nr 166/90/V/2016
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz.U.2015.2031 j.t./

Pełna treść dokumentu do pobrania [63,0kB]