Uchwała zarządu nr 443/97/V/2016
w sprawie
przyjęcia dwóch projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w 2016 roku.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) w związku z § 3 ust. 4 pkt 2 i 3 Uchwały Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok

Pełna treść dokumentu do pobrania [62,0kB]


Załączniki
Projekt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
Projekt 2 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego