Uchwała zarządu nr 1497/354/IV/2014
w sprawie
zmiany Uchwały nr 1347/350/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.07.2014 r. w sprawie przystąpienia do zawarcia z Miastem Gliwice umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [63,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1497/354/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.08.2014 roku