Uchwała zarządu nr 105/307/IV/2014
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Dunaszewskiemu – zastępcy dyrektora ds. przygotowania inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej S. A. w Katowicach

na podstawie
art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), porozumienia z dnia 7.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej oraz umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z dnia 2 sierpnia 1993 r. wraz z aneksami

Pełna treść dokumentu do pobrania [155,0kB]


Załączniki
zał. do uchwały nr 105/307/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku