Uchwała zarządu nr 1475/354/IV/2014
w sprawie
wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 596 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1594)

Pełna treść dokumentu do pobrania [58,0kB]