Uchwała zarządu nr 1783/96/III/2007
w sprawie
zmiany Uchwały nr 1063/60/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.06.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Pełnomocnictwo 234 do UZ_1783_96_III_2007