Uchwała zarządu nr 136/308/IV/2014
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687/

Pełna treść dokumentu do pobrania [61,0kB]