Uchwała zarządu nr 98/341/III/2010
w sprawie
zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku, z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej t.j.: (Dz.U. 2007 Nr 14, poz. 89 z późn.zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [39,0kB]