Uchwała zarządu nr 1951/289/III/2009
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 36, art. 43 ust. 1, 2 i 4, art. 53 ust. 2, art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [38,0kB]