Uchwała zarządu nr 182/90/V/2016
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Sadek – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), art. 8 pkt 1 ppkt 1 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 r. wraz z późn. zm. art. 9f pkt 1 ppkt 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2014 r. wraz z późn. zm., art. 188 ust.1 oraz art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [155,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 182/90/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2016 r.