Uchwała zarządu nr 125/342/III/2010
w sprawie
zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejski

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.); art. 27 ust.1 pkt 3 i art. 30a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [56,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 125/342/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2010 roku.