Uchwała zarządu nr 1983/290/III/2009
w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z p.zm.) w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. t.j. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z p.zm.) oraz § 10-15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z p.zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]


Załączniki
Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej z 30.07.2009 r.