Uchwała zarządu nr 1923/289/III/2009
w sprawie
umorzenia należności zlikwidowanego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” od ARMCO RECYCLING Sp. z o.o. na kwotę 23 003,23zł.

na podstawie
Na podstawie Art. 41 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. nr 142. poz 1590 z późn. zm). W związku z § 1 pkt. 4 oraz § 2 ust. 1 pkt 5 załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

Pełna treść dokumentu do pobrania [33,0kB]