Uchwała zarządu nr 2470/310/III/2009
w sprawie
zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, na realizację zadania pn. „Remont magazynu” oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji.

na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z póżn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [42,0kB]