Uchwała zarządu nr 124/342/III/2010
w sprawie
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) oraz §6 Statutu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości będącego załącznikiem do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/22/24/2008 z dnia 19marca 2008roku.

Pełna treść dokumentu do pobrania [50,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do uchwały 124/342/III/2010
Załącznik nr 2 do uchwały 124/342/III/2010