Uchwała zarządu nr 425/97/V/2016
w sprawie
zawarcia aneksu nr 7 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. zawartej przez Województwo Śląskie ze Spółką pod firmą Stadion Śląski sp. z o.o. dla wykonania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fiz

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1392)

Pełna treść dokumentu do pobrania [44,0kB]


Załączniki
zał do uchwały 425