Uchwała zarządu nr 1798/285/III/2009
w sprawie
dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 08.01.00-071/09 dla działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [44,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały 1798/285/III/2009