Uchwała zarządu nr 21/10/IV/2011
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Górskiemu Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.), art. 3 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [75,0kB]