Uchwała zarządu nr 316/349/III/2010
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach umowy najmu pomieszczeń, na czas oznaczony do lat 3, z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [99,0kB]