Uchwała zarządu nr 445/97/V/2016
w sprawie
zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok

Pełna treść dokumentu do pobrania [150,0kB]


Załączniki
Załącznik 1-3 do Uchwały Zarządu Nr 445/97/V/2016 z dnia 08.03.2016 r.