Uchwała zarządu nr 23/10/IV/2011
w sprawie
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 977/371/III/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr PRSPn-07.01.02-37/08 dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego, Priorytetu VII &#

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia z 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [92,0kB]


Załączniki
[0,0B]