Uchwała zarządu nr 474/319/IV/2014
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Ilonie Szkudlarek – głównemu specjaliście w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [93,0kB]


Załączniki
zał. do uchwały nr 474/319/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 marca 2014 roku