Uchwała zarządu nr 1643/362/IV/2014
w sprawie
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1013/141/IV/2012 z dnia 12.04.2012 r. (z późn. zm.) w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmiot

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [102,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1643 / 362 / IV / 2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.09.2014 roku