Uchwała zarządu nr 188/17/V/2015
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczarowi – radcy prawnemu, zastępcy dyrektora Wydziału Pomocy Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), w związku z § 51 ust.1 pkt 3 i 4 Statutu Województwa Śląskiego.

Pełna treść dokumentu do pobrania [60,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 188/17/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2015 r.