Uchwała zarządu nr 2056/110/III/2007
w sprawie
Zmiany uchwały nr 1965/105/III/2007 z dnia 23.10.2007r. w sprawie „Przyjęcia procedury naboru asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim,

na podstawie
Na podstawie Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późniejszymi zmianami); Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 5 lipca 2007r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [71,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2056/110/III/2007 z dnia 9 listopada 2007r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 2056/110/III/2007 z dnia 9 lisopada 2007r.