Uchwała zarządu nr 2097/111/III/2007
w sprawie
zmiany w załączniku do uchwały nr 2296/416/II/2006 z dnia 3 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia zasad ustalania wysokości wynagradzania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1590 ze zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [12,0kB]