Uchwała zarządu nr 503/321/IV/2014
w sprawie
zatwierdzenia Zestawienia nr 1 wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od wyników oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności daty złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Listy

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – Rozdział 6.11 oraz 6.16 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 28 czerwca 2013 r. i § 12 ust. 8 w związku z § 14 ust. 4 Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik do Uchwały nr 879/252/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [102,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 Uchwały nr 503/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.03.2014 r.
Załącznik nr 2 Uchwały nr 503/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.03.2014 r.