Uchwała zarządu nr 504/321/IV/2014
w sprawie
wydania postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie nr 97/RR/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2014 r. o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia odsetek w wysokości 16 439,00 zł

na podstawie
art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Pełna treść dokumentu do pobrania [56,0kB]