Uchwała zarządu nr 1723/365/IV/2014
w sprawie
zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy z Gminą Knurów

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zmianami), art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80 poz. 526 z późn. zmianami) i art. 220 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [59,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1723/365/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.09.2014 r.