Uchwała zarządu nr 507/321/IV/2014
w sprawie
zmiany uchwały nr 3284/101/IV/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie wyboru do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej projektów, złożonych w ramach konkursu nr 05.03.00-108/11 dla Działania 5.3 Czyste powietrze i odnaw

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [78,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 507/321/IV/2014 z dnia 25.03.2014 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 507/321/IV/2014 z dnia 25.03.2014 r.