Uchwała zarządu nr 2105/111/III/2007
w sprawie
zaopiniowania projektów planów Aglomeracji Sławków - Miedawa oraz Aglomeracji Sławków - Burki opracowanych przez Gminę Sławków

na podstawie
art. 43 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), oraz w związku z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz. 2841 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]