Uchwała zarządu nr 2094/111/III/2007
w sprawie
zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.

Pełna treść dokumentu do pobrania [63,0kB]


Załączniki
Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 2094/111/III/2007 z dnia 13.11.2007 r.
Załącznik 2 do Uchwały Zarządu Nr 2094/111/III/2007 z dnia 13.11.2007 r.