Uchwała zarządu nr 1271/348/IV/2014
w sprawie
zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [73,0kB]