Uchwała zarządu nr 1706/364/IV/2014
w sprawie
cesji umowy dla realizacji zadania pn. „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura tec

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [45,0kB]