Uchwała zarządu nr 251/118/IV/2012
w sprawie
Uchwała nr 251/118/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31.01.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3284/101/IV/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. dokonującej wyboru do dofinansowania oraz przyjmującej listy rezerwowej projektów złożonych

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze późn. zmianami), art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [30,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 251/118/IV/2012 z dnia 31.01.2012 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 251/118/IV/2012 z dnia 31.01.2012 r.