Postanowienie nr ZP.III.7334/553/632/2003
w sprawie
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „budowa budynku zagrody obejmującej budynek gospodarczy i budynek mieszkalny oraz budowa szamba szczelnego lub przydomowej oczyszczalni ścieków” na działce o nr geodezyjnym 202 /KM 3/ w Żelisław