Postanowienie nr 1027
w sprawie
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją letniskową o powierzchni zabudowy ok. 130m oraz garażu na samochód osobowy o powierzchni zabudowy 80m na parceli nr 892/60 położonej w

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz ar

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 20,0kB]