Uchwała zarządu nr 341/121/IV/2012
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ „Repty” Śląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu powierzchni na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2012 roku, w trybie bezprzetargowym z Melaleuca Poland Sp.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [94,0kB]