Uchwała zarządu nr 486/126/IV/2012
w sprawie
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie za 2011 r.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 265 pkt. 2, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, którego tekst ujednolicony przyjęto Uchwałą Nr III/58/5/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 roku z późn. zm.

Pełna treść dokumentu do pobrania [51,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 486/126/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.02. 2012 r.