Postanowienie nr 14
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „zmiana konstrukcji dachu istniejącego budynku mieszkalnego” na działce nr 44 w obrębie 115 położonej przy ulicy Dąbrowskiej w Jaworznie.

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz ar

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 20,0kB]