Uchwała zarządu nr 912/55/III/2007
w sprawie
zmiany uchwały własnej nr 1637/187/II/2004 z dnia 23.09.2004 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu Nagrody im. Karola Miarki, powołania Komisji proponującej kandydatów do Nagrody oraz ustalenia liczby i wysokości Nagród w roku 2004.

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zm.), art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. nr 13 z 2001 r. poz.123 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]