Uchwała zarządu nr 178/226/II/2005
w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z p.zm.) w związku z art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. t.j. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z p.zm.) oraz § 10-15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 7,0kB]