Uchwała zarządu nr 1148/62/III/2007
w sprawie
zatwierdzenia wykazu czynności geodezyjnych do wykonania w roku 2007 przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w związku z Uchwałą nr 1147/62/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.062007 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [5,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Nr 1148/62/III/2007