Uchwała zarządu nr 569/147/III/2008
w sprawie
zmiany uchwały nr 657/46/III/2008 z 26.04.2007 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie

na podstawie
art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [23,0kB]


Załączniki
załącznik do uchwały 569 147