Uchwała zarządu nr 8/9/IV/2011
w sprawie
zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [41,0kB]