Uchwała zarządu nr 522/145/III/2008
w sprawie
umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Dziecięcemu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu „BUCZE”, umową nr 2079/ZD/2006 z dnia 23.11.2006 roku.