Uchwała zarządu nr 2074/147/V/2016
w sprawie
zmiany Uchwały nr 689/108/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2016 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Miedźna darowizny nieruchomości gruntowych położonych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933.

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486).

Pełna treść dokumentu do pobrania [166,0kB]