Postanowienie nr 69
w sprawie
uzgodnienia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „przebudowa wiaduktu na modernizowanej linii kolejowej Nr 4 E-65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie. Szlag p. odg. Knapówka – Psary - st. Góra

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 51, ust 1 pkt.1 i art. 53, ust.4, pkt 10, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 14,0kB]