Uchwała zarządu nr 1075/256/IV/2013
w sprawie
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1013/141/IV/2012 z dnia 12.04.2012 roku (z późn. zm.) w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 03.02.02-121/11 dla Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ po

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [60,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1075 / 256 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.05.2013 roku
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1075 / 256 /IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.05.2013 r.