Uchwała zarządu nr 1501/268/IV/2013
w sprawie
zmiany uchwały Nr 3318/208/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.11.2012 r. dotyczącej powołania Zespołu Negocjacyjnego dla ustalenia warunków dalszego kontynuowania świadczenia usługi sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596)

Pełna treść dokumentu do pobrania [70,0kB]