Postanowienie nr 534
w sprawie
uzgodnienie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „budowa sieci wodociągowej łączącej ujęcie „Kosowska Niwa” z siecią wodociągową w dzielnicy Borowe Pole w Zawierciu”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 51, ust 1 pkt.1 i art. 53, ust.4, pkt 10, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [12,0kB]